Bussiness Connectory i ich związek z awizacja online?

Business Connectory i ich związek z awizacja online ?

Zanim przejdziemy do tego co awizacja online ma wspólnego z Connector’ami, kilka słów wstępu.  Trudno wyobrazić sobie nowoczesną i rozbudowaną firmę, która nie korzystałaby z szeroko pojętych rozwiązań IT. Mają one bardzo szerokie zastosowanie, z czego najważniejsze funkcje są pomocne podczas komunikacji wewnątrz firmy, jak i komunikacji na liniach firma-klienci (zamawianie), firma-dostawcy (awizacja online) itp. To także kontrola nad procesem produkcji, sprzedaży czy innymi operacjami mającymi miejsce w strukturach danej firmy. W zasadzie do każdej z tych funkcji można wprowadzić oddzielny system IT, jednak taka odrębność łączy się z utrudnieniami, zwłaszcza w obszarze komunikacji między poszczególnymi działami firmy. Dlatego też dużo lepszą alternatywą okazują się Business Connectory.

Jeśli mielibyśmy podać krótką definicję dla kategorii produktów Business Connector, to powiedzielibyśmy, że jest to rozwiązanie, które łączy różne systemy IT w obrębie jednej firmy czy organizacji. W ten sposobów z dowolnej liczby odrębnie działających systemów IT powstaje jeden duży, spójny i zintegrowany, co wyraźnie usprawnia pracę firmy. Można wręcz powiedzieć, że jest to wielka i rozbudowana platforma o charakterze integracyjno-komunikacyjnym, do głównych zadań której zalicza się przede wszystkim kompleksowa wymiana różnego rodzaju danych i dokumentów pomiędzy firmą a klientami, dostawcami, kontrahentami i innymi partnerami biznesowymi, odbywająca się drogą informatyczną. Warto wyjaśnić, co oznacza tutaj termin „kompleksowa wymiana danych”. To bowiem nie tylko transmisja danych i różnego rodzaju dokumentów, ale również takie opcje, jak konwersja formatów plików, zarządzanie założonymi kartotekami, transformacja danych czy też translacja oraz deduplikacja dokumentów.

Korzyści i zalety

Być może niektórzy zastanawiają się, czy warto inwestować w Business Connectory jedynie dla wygody i szybkości działań. Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Każda duża firma, zarówno produkująca towary, jak i będąca dystrybutorem, odczuje szeroki zakres korzyści, co z pewnością pozytywnie odbije się na rozwoju firmy. A jakie to są korzyści? Zacznijmy od tych odnoszących się do firm-producentów. Wymienić tu należy:

 • łatwe, szybkie i kompleksowe zarządzanie zamówieniami na każdym etapie ich realizacji, m.in. rzeczywista sprzedaż oferowanych produktów, kontrolowanie dostępności towarów itp.,
 • gwarancja szybkiego dostarczenia produkowanych rzeczy do dystrybutorów,
 • możliwość śledzenia statusu realizacji zamówienia przez kontrahentów,
 • znacznie zmniejsza się ilość błędów w zamówieniach, które niestety często pojawiają się w przypadku ręcznego wprowadzania potrzebnych danych zamówienia do systemu,
 • możliwość założenia kart dla dystrybutorów wraz z opcją szybkiego wglądu, w tym też możliwość uzyskania informacji o poziomie sprzedaży utraconej,
 • kartoteki są automatycznie porządkowane i mapowane, dzięki czemu analizy sprzedaży są nie tylko szybciej wykonywane, ale i bardziej wiarygodne,
 • system rozliczeń dystrybutorów staje się usprawniony,
 • istnieje możliwość automatycznej i precyzyjnej oceny potencjału rynkowego,
 • krótko mówiąc, zwiększa się prawdopodobieństwo realizacji większej ilości zamówień, gdyż te sprawniej są rezerwowane i realizowane, a przy tym pozwalają wykorzystać limit kredytowy klienta.

A jakie w takim razie można wymienić korzyści stosowania Business Connector’a w przypadku firm zajmujących się dystrybucją? Oto te najważniejsze:

 • wyraźnie zmniejszają się ponoszone koszty administracyjne, co jest skutkiem redukcji tak zwanej pracy papierkowej,
 • w przypadku wprowadzania zamówień zmniejsza się ryzyko pomyłek,
 • wyraźnie ograniczony zostaje zwrot towarów, z kolei zamówienia zgubione są całkowicie wyeliminowane,
 • praca magazynowa jest równomiernie rozłożona, dzięki czemu nie odczuwa się jej spiętrzenia w późniejszych godzinach,
 • a chyba najbardziej przekonywującą korzyścią staje się wzrost dynamiki sprzedaży, a tym samym większe dochody firmy.

Podsumowanie i przykład z życia

Rozwiązania typu  Buissiness Connectory oferują wiele dodatkowych, w tym też zaawansowanych, opcji, ale te zależą już od konkretnego produktu. Dzięki tej różnorodności każda firma znajdzie dla siebie optymalne rozwiązanie IT. Takie mini systemy informatyczne komunikujące większe rozwiązania IT mają również zastosowanie w przypadku okien czasowych ( timeslots – awizacja online). Jeżeli wykonujemy rezerwacje załadunków, to w tym przypadku najprawdopodobniej, szczegóły tego ładunku i transportu zostały już wprowadzone w innym systemie. Może to być oprogramowanie klasy WMS lub TMS. Nie ma powodu, żeby powielać pracę, więc zamiast przepisywać te same dane do kolejnego okienka, możemy zapewnić Connector między tymi aplikacjami, który niejako zaciągnie dane z TMS/WMS do Systemu Okien Czasowych. Tym sposobem na przykładzie zobrazowaliśmy zalety i sposób działania.