Okna czasowe w logistyce – to dopiero początek

Okna czasowe w logistyce – to dopiero początek

Okna czasowe w logistyce, to w skali rozwiązań informatycznych dla przemysłu, dość nowe odkrycie. Zdobywają popularność w ostatnich latach jako uzupełnienie zarządzania łańcuchem dostaw. Służą do obsługi newralgicznego punktu, gdzie kończy się proces działu logistyki, a rozpoczynają obowiązki magazynu. Ewentualnie na odwrót. Ten punkt jest ważny również ze względu na inną płaszczyznę. To tutaj spotykają się producenci i kontrahenci. Procesy wychodzą poza obszar jednej firmy. Co jest równoznaczne z możliwością powstania rozmaitych komplikacji.

Właśnie z tego powodu postanowiono zwrócić więcej uwagi na ten obszar i stąd zrodziła się idea Okien Czasowych – czyli awizowania transportów w sposób zorganizowany i próby zapanowania nad wszystkimi uczestnikami tego zamieszania. Tak więc dzięki oknom czasowym producent lub operator centrum logistycznego może wyznaczyć pewne ramy współpracy dla kontrahentów. Ich respektowanie to nie tylko przykry obowiązek, bo kontrahent również zyskuje dodatkowe informacje do optymalizowania pracy po swojej stronie. Operator może wprowadzić metryki elementów związanych z obsługą kolejnych wysyłek i dzięki temu zorientować się jakie faktycznie ponosi straty.  Gdzie stratę należy rozumieć w bezpośredniej formie jako ubytek pieniędzy, ale również jako czas czy zasoby.

Potęga analiz

Dlaczego mierzalność dodatkowych parametrów pracy podczas załadunków i wyładunków jest taka ważna? Otóż jeżeli czegoś nie mierzymy, to nie możemy tego optymalizować. Ktoś mógłby zaprzeczyć, bo można coś poprawić „przypadkiem”. Jednak sęk w tym, że przypadkowo poprawiony parametr procesu, nie ujawni się nam, jeżeli cały proces nie będzie podlegał pomiarom. To tak jakby do mieszania herbaty wykorzystać łyżeczkę, wykonaną w najnowszej technologii, która pozwoli na mieszanie szybszym w tempie 10% . Gdy mieszający nie zwracał uwagi ile czasu wykonywał te czynności wcześniej, to prawdopodobnie nie zauważy, że z nowym wyposażeniem osiąga ten sam efekt szybciej.

Więcej na ten temat w kolejnym wpisie, a tymczasem krótkie podsumowanie. Okna Czasowe w logistyce pozwalają dostawcom, odbiorcom i spedycji rezerwować terminy rozładunków i załadunków. Pozwala to redukować spiętrzenia pracy w godzinach szczytu, ponieważ nikt nie lubi stać w kolejkach i jeżeli da mu się wybór, to w miarę możliwości będzie ich unikał. Operator magazynu zyskuje dodatkowe dane, które poprawiają jakość pracy, redukują niepewność i niewykorzystane zasoby oraz pozwalają na analizy, które do tej pory nie były możliwe.